Графичен дизайн

  • Корпоративен дизайн
  • Изработване на цялостна графична концепция на вестници и списания
  • Изработване на запазени знаци и фирмени лога

 

За повече информация, използвайте раздел контакти.