За нас

„Кавира Дизайн“ е създадена през 2002 г. и работи в сферата на графичния дизайн, предпечатната подготовка, печата и рекламата. Фирмата разполага със специалисти с дългогодишен опит, което ни дава възможност да предложим висококачествени продукти и услуги в областта на рекламата.

Разполагаме със собствена печатна база с високопроизводителна и качествена дигитална техника. Гъвкавото използване на наличната техника ни позволява бързо реализиране на проектите от идеята до готовия рекламен продукт и неговото представяне на пазара.

За реализиране на по-мащабни проекти в срок „Кавира Дизайн“ използва като подизпълнители други водещи фирми, така че да не бъдат нарушени по никакъв начин изискванията на клиента за качество и навременно изпълнение на договорените срокове.

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ОПИТА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ВАШИТЕ ИДЕИ!

Екипът на „КАВИРА ДИЗАЙН“